De naam C.v. de Darpspompers verwijst naar de Darpspomp die jaren lang aan de achterzijde van het gemeentehuis in Epe stond. Het was hier dat Burgemeester Beuke op 27 oktober 1983 het eerste Jaarboekje van de Darpspompers overhandigd. Toen het gemeentehuis in 1986 werd uitgebreid, moest de Darpspomp wijken en werd deze verplaatst naar het Norelbos. Voor de Darpspompers was dit aanleiding om een actie te starten om de Pomp terug in het midden van de Eper Gemeenschap te krijgen. Onder aanvoering van Ben Jonker werd een campagne op touw gezet die er uiteindelijk toe leidde dat de pomp de plaats kreeg die hij verdiende: In het centrum van de gemeenschap, naast de kerk. Op 9 november 1988 waren het Prins Jan Hendrik I en Prinses Elizabeth die de pomp in zijn nieuwe glorie mochten onthullen.   Medio jaren '90 werd bij de herinrichting van het kerkplein "onze" pomp verplaatst naar de achterzijde van de Kerk (Beekstraat).          © johnbronkhorst.nl