Grootvorsten Deze ere-titel wordt uitgereikt aan een oud-prins die zich zeer verdienstelijk maakt/heeft gemaakt binnen de vereniging. De titel is tot op heden slechts tweemaal uitgereikt en wel aan:          © johnbronkhorst.nl                                                                                                                                                        Oud-prins Jan III (1994) (Jan Loogman)     Oud-prins Gijs (1990) (Gijs Meuleman)